Islamic Sermons 2 Col

Holy Quran Verses

Surat Al-Fatiha

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Pemilik hari pembalasan. Hanya kepada En

Surat Al-Waqiah

Apabila terjadi hari kiamat Tidak seorangpun dapat berdusta tentang kejadiannya (Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain) Apabila bumi digo

An Nisa

1. O mankind! Be dutiful to your Lord, Who created you from a single person (Adam), and from him (Adam) He created his wife [Hawwa (Eve)], and from them both He created many men and women an